Crowdfunding het Monument

Contributies zijn zeer welkom:

Zie: Kort filmpje here:  uw financiële steun betekent veel  

NL45 INGB 003458909 t.n.v. M.M. Franken in Amsterdam ter melding van Colored by War.

Het project Colored By War heeft als doel, de enorme gevolgen en de daarbij behorende effecten van oorlog en vervolging op de mensheid te laten zien. Met daarbij de nadruk op bewustwording van het besef hoe belangrijk het leven in vrede is.

Dit geheel op een creatieve interactieve manier gepresenteerd: een unieke combinatie van kunst, verhalen en filmportretten. 

Het gaat hierbij om verhalen in geschreven vorm of als video/film van na-oorlogse generaties wiens families zijn gevlucht voor onderdrukking en vervolging en de gevolgen hiervan nog altijd met zich meedragen.

Deze belangrijke verhalen, die niet verloren mogen gaan, zullen op een unieke wijze worden gedocumenteerd en een geheel vormen tezamen met:

◊ film “Colored By War”

◊ online bibliotheek van verhalen

◊ reizende tentoonstelling

◊ het realiseren van een permanente tentoonstelling in het Sjoa museum te Amsterdam

Dit project is geïnitieerd 70 jaar na de bevrijding waarbij grote groepen mensen in het verleden op zoek waren naar veilige gebieden.  Er zijn veel oorlogen op verschillende continenten in de tussentijd geweest. Vandaag de dag, hebben we nog steeds te maken met onderdrukking, vluchtende mensen en de emotionele gevolgen ervan.

0 comments on “Crowdfunding het MonumentAdd yours →

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *